Начальник Управління материнства - Затверджено наказом моз україни від 06. 02. 2008 №56


^ Начальник Управління материнства,

дитинства та санаторної справи В.В.Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом МОЗ України

від 06.02.2008 № 56


Клінічний протокол

санаторно-курортного лікування мігрені

Шифр по МКХ-10: G 43

G 43.0 Мігрень без аури (звичайна мігрень)

G 43.1 Мігрень з аурою (класична мігрень)

G 43.2 Мігренозний стан

G 43.3 Мігрень з ускладненнями

G 43.8 Інша мігрень

G 43.9 Мігрень, не уточнена


Міжнародна класифікація мігрені (1988):

1. Без аури

2. З аурою

2.1. З типовою аурою («класична», офтальмічна мігрень)

2.2. Із тривалою аурою (тривалість одного або більше симптомів аури від 60 хв до 7 сек.)

2.3. Сімейна геміплегічна

2.4. Базилярна (мігрень основної артерії)

2.5. Мігренозна аура без головного болю

2.6 З аурою, що почалася гостро

3. Офтальмоплегічна

4. Ретинальна

5. Періодичні синдроми дитячого віку, які можуть бути попередниками мігрені або сполучуватись із нею.

6. Ускладнення мігрені:

6.1. Мігренозний статус

6.2. Мігренозний інсульт

7. Мігренозні розлади, які не підпадають під вище перераховані критерії


Показання для санаторно-курортного лікування: Різні форми мігрені без частих нападів.


Діагностика на санаторному етапі*

Для діагностики мігрені без аури Європейським товариством з вивчення головного болю запропоновані наступні критерії: 1) як мінімум 5 приступів головного болю по типу мігрені; 2) тривалість приступів від 4 до 72 годин; 3) головний біль має по меншій мірі 2 з наступних ознак: однобічна локалізація головного болю; пульсуючий характер; середня або значна інтенсивність головного болю, яка знижує під час приступу активність хворого; посилення головного болю під час монотонної праці або при ходінні; 4) наявність по меншій мірі однієї з наступних супутніх ознак: нудота, блювота, світло- та звукобоязливість.

^ Критеріями діагнозу мігрені з аурою є: 1) як мінімум 2 характерних нападу; 2) мігренозні напади мають наступні характеристики: а) повна зворотність симптомів аури, які свідчать про фокальну церебральну кіркову та/або стовбурову дисфункцію; б) жоден з симптомів аури на триває більш ніж 60 хвилин; в) тривалість „світлого” проміжку між аурою та початком головного болю – менше ніж 60 хвилин.

Крім того, при діагностиці мігрені припускається наявність хоча б однієї з наступних обставин: 1) історія хвороби та дані об’єктивного огляду дозволяють виключити іншу форму головного болю; 2) історія хвороби та дані об’єктивного огляду дозволяють припустити наявність іншої форми головного болю, але вона виключена після детального обстеження; 3) у пацієнта, окрім нападів мігрені, є інший вид головного болю, але приступи мігрені є самостійними і не пов’язані з ним за часом виникнення.

^ Лабораторні дослідження:

Обов'язкові: загальні аналізи крові та сечі, цукор крові.

Інструментальні дослідження:

Обов'язкові: реоенцефалографія, електроенцефалографія

Консультації: невропатолога, офтальмолога, фізіотерапевта за призначенням.


^ Санаторно-курортне лікування*

Основні терапевтичні ефекти, які очікуються: нормалізація тонусу симпатичної нервової системи, у першу чергу її надсегментарних відділів, покращення церебрального кровообігу та нормалізація артеріального тиску, антиоксидантний ефект, седативний вплив. Фізичні фактори використовуються переважно у позанападовому періоді мігрені.

^ Санаторний режим: П;

Дієта: № 15;

Кліматотерапія: І режим, аеротерапія, повітряні ванни, сонячні ванни тільки в зоні розсіяної радіації;

^ Руховий режим: лікувальна фізкультура (групова, малогрупова або індивідуальна);

Психотерапія;

Бальнеотерапія: йодо-бромні, кисневі, вуглекислі, солоно-хвойні, радонові ванни, лікувальні душі низького та середнього тиску;

^ Апаратна фізіотерапія: преформовані фізичні фактори використовують для надання седативного впливу й нормалізації функціонального стану центральних відділів вегетативної нервової системи:

● транскраніальна електроаналгезія низькочастотна (100 імп с-1) або високочастотна (1000 імп с-1). Сила струму – до відчуття поколювання та безболісної вібрації під електродами, 20-40 хв, курс лікування 10 процедур, через день;

● електросон або електрофорез брому з 2-5 % розчину натрію (калію) броміду методом електросну. Частота імпульсів індивідуально підібрана або 90-120 Гц. Тривалість впливу – 30-60 хв Курс лікування – 15-20 процедур щодня або через день;

● діадинамічні струми на ділянку проекції верхніх шийних симпатичних вузлів. Електроди діаметром 3 см, ДН, 3-5 хв, сила струму – до відчуття помірної вібрації (5-8 мА), зліва й справа. Потім малими локальними електродами діють на ділянку скроневих артерій – КП, 3-5 хв, сила струму – до відчуття помірної вібрації (3-5 мА). Курс лікування 8-10 процедур;

● СМТ на ділянку проекції верхніх шийних симпатичних вузлів або паравертебрально на ділянку проекції шийних-верхньогрудних сегментів хребта (С4-Д2). Режим перемінний, род роботи І, частота 150 Гц, глибина модуляції – 75 %; род роботи ІІІ, частота – 70 Гц, глибина модуляції – 75 %, тривалість посилань 2-3 с, сила струму – до відчуття помірної вібрації (8-12 мА) по 3-5 хв кожним родом роботи. Дію проводять почергово зліва й справа;

● дарсонвалізацію волосистої частини голови й комірної зони. Тривалість дії – 5-8 хв Курс лікування – 10-15 процедур, щоденно або через день;

● ультратонотерапію шийно-комірної зони. Положення перемикача – 6-8. Курс лікування – 10-15 процедур щоденно або через день;

● електричне поле УВЧ на комірну зону. Конденсаторні пластини розташовують тангенціально у ділянці нижньошийних-верхньогрудних сегментів (С4-Д2). Доза слабкотеплова (похідна потужність – 40 Вт). Тривалість дії – 10 хв Курс лікування – 8-10 процедур, щодня;

● дециметровохвильова або сантиметрохвильова терапія на комірну зону. Контактно або з повітряним зазором, потужність слабкотеплова, тривалість дії – 7-10 хв, курс лікування – 8-10 процедур, щоденно;

● лазерне випромінювання на точки акупунктури. Інтенсивність (ЩПМ) – 1-2 мВт/см2, експозиція – 1-2 хв на точку. Курс лікування – 10-15 процедур, щоденно;

● надвенне освічування інфрачервоним лазерним випромінюванням. Вихідна потужність 20 мВт, частота імпульсів 10 Гц, тривалість опромінювання 20 хв, курс лікування 10 процедур, щодня;

● УФО комірної зони в еритемних дозах, починаючи з 2-3 біодоз і збільшуючи інтенсивність на 1 біодозу при наступних опромінюваннях. Курс лікування – 4-5 опромінювань через день або 2 дня на третій;

● грязьові аплікації на комірну зону. Температура грязі – 38-40о С. Тривалість дії – 20 хв, курс лікування – 10-15 процедур щоденно або через день;

● електрофорез 10 % ацетилсаліцилової кислоти у водному розчині 25-50 % диметилсульфоксиду за методиками загальної дії;

● озонотерапія. Внутрішньовенне крапельне введення 400 мл озонованого фізіологічного розчину з концентрацією озону 800-1200 мкг/л, № 8-10 через день;

● аерофітотерапія ефірними маслами ромашки, меліси за допомогою апарату для аерофітотерапії АГЕД-01, тривалість процедури 8-12 хв, курс лікування 15-20 процедур, щодня.

● голкорефлексотерапія;

● масаж коміркової зони 10 хв, 10 процедур на курс лікування.

^ Термін санаторно-курортного лікування: 18-24 дні.

Показники якості лікування: зменшення частоти мігренозних нападів й їхньої інтенсивності, нормалізація церебрального кровообігу та АТ, зменшення вегетативних та емоційних порушень.

Протипоказання: загальні протипоказання, що виключають напрямок хворих у санаторії.


*- ступінь доказовості А за Ю.Л. Шевченком, І.Н. Денисовим, В.І. Кулаковим, Р.М. Хаітовим (см Клинические рекомендации для практикующих врачей, основанные на доказательной медицине. – 2-е изд., - М.: ГЭОТАР-МЕД, 2003. – 1248 с.)


^ Начальник Управління материнства,

дитинства та санаторної справи В.В.Бондаренко


ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом МОЗ України

від 06.02.2008 № 56


Клінічний протокол

санаторно-курортного лікування наслідків черепно-мозкової травми

Шифр по МКХ-10: S 06,T 90

Систематизована класифікація черепно-мозкової травми (ЧМТ)

(Л.Б. Лихтерман, 1999)

I. Біомеханіка:

1. Ударно - протиударна

2. Прискорення - уповільнення

3. Сполучення

II. Вид ушкодження:

1. Осередкове

2. Дифузійне

3. Сполучене

III. Патогенез:

1. Первинна поразка

2. Вторинна поразка

3. Отримана вперше

4. Повторна

IV. Тип ЧМТ:

1. Ізольована

2. Сполучена

3. Комбінована

V. Характер ЧМТ:

1. Закрита

2. Відкрита непроникаюча

3. Відкрита проникаюча

VI. Важкість ЧМТ:

1. Легка

2. Середньої важкості

3. Важка

VII. Клінічна форма:

1. Струс

2. Вогнищеве забиття мозку:

2.1. легкого ступеня

2.2. середнього ступеня

2.3. важкого ступеня

3. Дифузне аксональне ушкодження мозку

4. Стискання мозку

4.1. внутрішньочерепна гематома

4.2. втиснений перелом

4.3. інші причини

5. Стискання голови

VIII. Клінічна фаза:

1. Компенсації

2. Субкомпенсації

3. Помірної декомпенсації

4. Грубої декомпенсації

5. Термінальна

IX. Період ЧМТ:

1. Гострий (2-10 тижнів залежно від клінічної форми ЧМТ)

2. Проміжний (відбудовний) (до 2-х місяців - при легкої, до

4-х - при середньоважкій, до 6 місяців - при важкій)

3. Віддалений (до 2-х років - при клінічному видужанні, при

прогредієнтному плині тривалість необмежена)

X. Наслідки ЧМТ:

1. Рубцово-атрофічне

2. Ліквородинамічне

3. Гемодинамічне

4. Нейродинамічне

5. Інші

Показання для санаторно-курортного лікування (Г.М.Пономаренко, 1999):

1. Наслідки закритих (через 2 місяці) та відкритих (через 5 місяців) травм головного мозку при наявності астенічного, вегето-судинного, гіпоталамічного синдромів без різко вираженої гіпертензії, які не супроводжуються різкими порушеннями в руховій сфері, перешкоджаючими самообслуговуванню та самостійному пересуванню, без епілептичних приступів та психічних порушень.

2. Хворі з наслідками тяжких травм (після контузії, відкритих чи закритих черепно-мозкових травм, хірургічного видалення внутрішньочерепної гематоми) при наявності рухових розладів, але з можливістю самостійного пересування та самообслуговування, через 2 місяці можливо направляти в місцевий санаторій (при відсутності епілептичних та епілептиформних нападів)

3. Хворі після струсу головного мозку через 1 місяць після травми.

^ Діагностика на санаторному етапі*

Основні клінічні критерії: анамнез захворювання, вегето-судинні порушення, порушення у емоційно-вольовій сфері.


^ Лабораторні дослідження:

Обов’язкові: загальні аналізи крові та сечі.

Додаткові: аналіз крові на цукор.

Інструментальні дослідження:

Обов’язкові: електрокардіографія, ехоенцефалографія, електроенцефалографія.

Додаткові: реоенцефалографія, дослідження очного дна.

Консультації: невропатолога, офтальмолога, за показаннями – терапевта.


^ Санаторно-курортне лікування*

Основні терапевтичні ефекти, які очікуються: розсмоктуюча дія в зоні локалізації травматичного вогнища, зникнення оболонкових симптомів, покращення церебрального кровообігу, нормалізація артеріального тиску, зменшення вегетативних проявів, зменшення рухових порушень.

^ Санаторний режим: ІІ;

Дієта: № 15;

Кліматотерапія: І –ІІ режим;

Руховий режим: лікувальна фізкультура (малогрупова або індивідуальна);

Бальнеотерапія: йодо-бромні, кисневі, перлинні, солоно-хвойні, сірководневі, радонові ванни, лікувальні душі низького та середнього тиску.

^ Апаратна фізіотерапія: Преформовані фізичні фактори використовують з метою покращення кровопостачання мозку, протизапальної та розсмоктуючої дії, купірування стресової реакції, надання седативної дії, відновлення функціональних і нейродинамічних відношень та порушених функцій диференційовано з урахуванням провідних клінічних проявів:


При астено-невротичних і вегето-судинних порушеннях:

● електросон або електрофорез брому з 2-5 % розчину натрію (калію) броміду методом електросну. Частота імпульсів індивідуально підібрана або 90-120 Гц. Тривалість впливу – 30-60 хв Курс лікування – 15-20 процедур щодня або через день;

● трансорбітальний або ендоназальний електрофорез брому з 2-5 % розчину натрію (калію) броміду. Сила струму – 0,5-2 мА. Тривалість впливу – 15-25 хв Курс лікування –15-25 процедур, щодня;

● анодна гальванізація комірної зони (комір по Щербаку). Сила струму – 6-16 мА. Тривалість впливу – 6-16 хв Курс лікування –10-15 процедур, щодня;

● ІНФІТА-терапія за седативною схемою.

● аерофітотерапія седативними препаратами (ефірними маслами валеріани, помаранча, лимону, резеди, троянди, ромашки, сантоліну, цикламену) за допомогою апарату для аерофітотерапії АГЕД-01, тривалість процедури 8-12 хв, курс лікування 15-20 процедур, щодня.


При головному болі, ангіоспастичних реакціях:

● транскраніальна електроаналгезія низькочастотна (100 імп с-1) або високочастотна (1000 імп с-1). Сила струму – до відчуття поколювання та безболісної вібрації під електродами, 20-40 хв, курс лікування 10 процедур, через день;

● гальванізація шийних симпатичних вузлів, електрофорез речовин місцевоанестезуючої, спазмолітичної дії (новокаїн, магнію сульфат, папаверин, платифілін, еуфілін, нікотинова кислота та ін.) на ці ж зони. Сила струму – до 3-5 мА. Тривалість впливу – 10-15 хв, курс лікування – 10-15 процедур, щодня;

● ультратонотерапія комірної зони. Грибоподібний електрод, доза мала або середня (4-6 риси шкали), 5-10 хв, курс лікування 10-15 процедур, щодня.


При синдромі вегетативної дистонії з артеріальною гіпертензією:

● дециметрові хвилі паравертебрально на нижньошийні-верхньогрудні сегменти хребта або на ділянку проекції нирок контактно чи з повітряним зазором, слабкотеплова потужність, 10-15 хв, 10 процедур на курс лікування, щодня або через день;

● електрофорез речовин гангліоблокуючої або спазмолітичної дії ( ганглерон, бензогексоній, магнію сульфат, папаверин, платифілін, еуфилин та ін.) за очно-потиличною або лобово-потиличною методиками;

● масаж комірної зони;

● магнітофорез брому з 10 % розчину броміду натрію в ділянку комірної зони, синусоїдальне магнітне поле, безперервний режим, інтенсивність 35 мТл, експозиція 20 хв, на курс 10-12 процедур, щодня або через день;

● нормобарична гіпоксична терапія з вдиханням кисневої суміші з концентрацією кисню з 12,5 до 10 %, 3 цикли по 10 хв з 5 хвилинними інтервалами між ними, 10 процедур на курс лікування.


При синдромі вегетативної дистонії з артеріальною гипотензією:

● електрофорез кофеїну з 2 % розчину, літію з 5 % розчину, кальцію з 3-5 % розчину, вітаміну В1 ендоназально за схемою. Сила струму – 0,5-2 мА, тривалість дії – 15-25 хв, курс лікування – 10-15 процедур, щодня;

● аерофітотерапія тонізуючими препаратами (ефірними маслами гвоздики, жасмину, іриса, лаванди, лавра благородного, розмарину, полину, горобини, смородини, шавлії та ін.) за допомогою апарату для аерофітотерапії АГЕД-01, тривалість процедури 8-12 хв, щоденно, курс лікування 15-20 процедур.


При синдромі вегетативної дистонії з кардиалгією:

● дарсонвалізація або ультратонотерапія ділянки відносної серцевої тупості та зон Захар’їна-Геда грибоподібним електродом – тривалість дії – 5-10 хв, потужність впливу слабка або середня, методика лабільна, на курс лікування – 8-10 процедур, щоденно;

● ЗмМП на ділянку сегментів СIV-ДIV паравертебрально, прямокутні індуктори, магнітна індукція – 25 мТл, тривалість дії – 10-15 хв, курс лікування 10-14 процедур, щоденно;

● дециметрохвильова терапія на ділянку відносної серцевої тупості або паравертебрально на ділянку сегментів СIV-ДIV, слабкотеплова потужність, тривалість процедури 10-15 хв, 10-15 процедур на курс лікування, щоденно;

● масаж сегментарних зон хребта, точковий масаж – курс лікування – 10-15 процедур, щоденно;


При лікворно- гіпертензійному синдромі:

● ЗмМП на ділянку синокаротидних зон або паравертебрально на нижньошийні-верхньогрудні сегменти хребта. Індуктори прямокутні, магнітна індукція 25 мТл, експозиція 15-20 хв, на курс 10-15 процедур;

● дарсонвалізація волосистої частини голови та шийно-комірної зони. Контактно, методом масажу, 10 хв, курс лікування 10-12 процедур;

● електрофорез 2 % еуфіліну за комірною методикою.


При паркінсоничному синдромі:

● дециметрові хвилі на нижньошийні-верхньогрудні сегменти хребта або на ділянку проекції нирок. Контактно або з повітряним зазором, слабкотеплова потужність, 7-10 хв, 10-12 процедур на курс лікування, щодня або через день;

● ЗмМП паравертебрально на нижньошийні-верхньогрудні сегменти хребта. Індуктори прямокутні, магнітна індукція 25 мТл, експозиція 15-20хв, курс лікування 10-15 процедур, щодня;

● ЕП УВЧ (27,12 МГц) бітемпорально або за лобово-потиличною методикою. Конденсаторні пластини діаметром 10 см із зазором 2-3 см, слабкотепловая доза, 7-12 хв, курс лікування 10-12 процедур, щоденно;

● СМТ паравертебрально у ділянці СШ-ТІ та ТІХ-LІ, ІІІ-ІV роди роботи по 5 хв, частота модуляції 80-30 Гц, глибина 50-100 %, курс лікування 15-20 процедур, щоденно;

● електрофорез йоду за очно-потиличною або комірною методиками, курс лікування 12-15 процедур, щодня;

● масаж комірної зони, курс лікування 12-15 процедур, щодня.


При гіпоталамічному синдромі:

● ЕП УВЧ (27,12 МГц) бітемпорально або за лобово-потиличною методикою. Конденсаторні пластини діаметром 10 см із зазором 2-3 см, слабкотепловая доза, 7-12 хв, курс лікування 10-12 процедур, щоденно;

● ендоназальний електрофорез новокаїну, вітамину В1, кальцію. Сила струму – 0,5-2 мА. Тривалість дії – 15-25 хв Курс лікування - 10-15 процедур, щодня;

● озонотерапія: внутрішньовенне крапельне введення 400 мл озонованого фізіологічного розчину с концентрацією озону 800-1200 мкг/л, № 8-10 через день;

● надвенне освічування інфрачервоним лазерним випромінюванням. Вихідна потужність 20 мВт, частота імпульсів 10 Гц, тривалість опромінювання 20 хв, курс лікування 10 процедур, щодня;

● лазерний душ. to 36-37о С, тривалість 10 хв, курс лікування 10-12процедур, щодня;

● голкорефлексотерапія;

● грязьовий “комір” to 38-42o C, тривалість 20 хв, курс лікування 10-12 процедур, щодня;

● масаж комірної зони, тривалість 10-15 хв, курс лікування 10-12 процедур, щодня;

● підводний душ-масаж на комірну зону, вздовж хребта та на кінцівки. Температура 35-37о С, тиск 2-3 атм, 20 хв, через день, на курс лікування 12 процедур.


При порушенні функцій руху:

● найбільш ефективною є електростимуляція м’язів-антагоністів спастичним синусоїдальними модульованими струмами, режим перемінний, род роботи ІІ, частота модуляції 50-100 Гц, глибина модуляції – 50-75-100 %, тривалість посилання-паузи 2-3 с, сила струму – до вираженого скорочення м’язів, 10-15 хв, щодня, 15 процедур на курс лікування;

● кріодія на спастичні м’язи. На спастичні м’язи накладають поліетиленові пакети з льодом, експозиція 5-10 хв, щодня, на курс 15-20 процедур або локальна гіпотермія м’язів проводиться за допомогою ультратермостата, вода з температурою 0-+2о С циркулює по спеціальних манжетах, закріплених на м’язах, експозиція 15-20 хв;

● парафінові або озокеритові аплікації на спастичні м’язи або у вигляді „рукавичок”, „шкарпеток” , температура 48-50о С, 20-30 хв, через день, 10-15 процедур на курс лікування;

● місцеві теплові прісні ванни для паретичних кінцівок температурою 37-38о С, 20 хв, через день;

● диференційований масаж паретичних кінцівок, 10-15 хв, 10-15 процедур на курс лікування.

^ Термін санаторно-курортного лікування 18-24 дні.

Показники якості лікування: Зменшення головного болю, вегетативних розладів, поліпшення загального самопочуття, психоемоційної сфери, нормалізація АТ, поліпшення показників ехоенцефалографії і реоенцефалографії.

Протипоказання: загальні протипоказання, що виключають напрямок хворих у санаторії.


* - ступінь доказовості А за Ю.Л. Шевченком, І.Н. Денисовим, В.І. Кулаковим, Р.М. Хаітовим (см Клинические рекомендации для практикующих врачей, основанные на доказательной медицине. – 2-е изд., - М.: ГЭОТАР-МЕД, 2003. – 1248 с.)


4516233836380789.html
4516394457546083.html
4516530397147766.html
4516631518295834.html
4516673369975005.html