Комплексна державна програма енергозбереження України Список прийнятих скорочень апк  - страница 27

4.13. Енергозбереження на об'єктах Мінтрансу
Сучасний стан транспорту України характеризується значним зниженням обсягів перевезень. Значне зменшення інвестицій в розвиток шляхово-транспортного комплексу, зниження рівня технічного стану та його матеріально - технічної бази відбувається через відсутність ефективного механізму покриття експлуатаційних витрат при застосуванні державних транспортних тарифів в умовах високих темпів інфляції.

В 1990 р. в народному господарстві України було спожито 11309 тис. т бензину різних марок, 16482 тис. т дизельних палив, 1574 тис. т газотурбінного та реактивного палива, 23335 тис. т мазуту і 115242 млн. м3 природного газу. При цьому на потреби усіх видів транспорту (автомобільний, річковий, залізничний, авіаційний, трубопровідний та ін.) було витрачено 69.3 % бензину, 39 % дизельного палива, 77.6 % газотурбінного та реактивного палив, 2 % мазуту і 3.5 % природного газу від обсягів їх загального споживання.

В структурі вантажного автотранспорту, який включає близько 920 тис. машин, основне місце займають машини з бензиновими двигунами (коло 77.5 %). Вантажообіг складає близько 80 млрд. т - км. Кількість автобусів в країні - 132 тис. одиниць, з яких на бензині працює 85 %. Легкових автомобілів - приблизно 3500 - 3800 тис. одиниць.

Особливістю автотранспорту країни є низька економічність машин: питома витрата палива в 1.4 - 1.5 рази вища, ніж у аналогічних за призначенням автомобілів і автобусів, що складають парк розвинутих країн світу.

Розвиток транспортного комплексу передбачає здійснити ряд заходів, які забезпечать достатній рівень транспортного обслуговування народного господарства та населення, ефективне функціонування всіх видів транспорту. До них необхідно віднести:

- технічну і технологічну модернізацію транспорту на базі науково-технічного прогресу для підвищення рівня і якості транспортного обслуговування економіки з урахуванням зміни структури вантажопотоків;

- створення виробничих потужностей по випуску пасажирських вагонів, електровозів, колійно-ремонтних машин і устаткування, дизельних і газобалонних автомобілів малої і середньої вантажопідйомності, сучасних міських і міжміських автобусів;

- будівництво суден підвищеної вантажопідйомності, танкерів та різноманітних спеціалізованих суден, суден типу річка - море, нових типів літаків підвищеної комфортності та паливної економічності;

- зменшення витрат нафтового палива на одиницю транспортної роботи, а також зменшення загальних обсягів його споживання за рахунок введення в експлуатацію рухомого складу з більш високими характеристиками по паливній економічності;

- використання на автомобільному транспорті альтернативних видів палива /передусім стисненого природного газу та метанолу/;

- здійснення реконструкції магістральних шляхів на основних напрямах: Київ - Чоп, Київ - Ростов-на-Дону, Київ - Одеса, Москва - Сімферополь.

Енергозбереження на автомобільному транспорті пов'язане насамперед із суттєвим зменшенням витрат рідких моторних палив нафтового походження (бензин, дизельне пальне). У 1990 р. автотранспорт України споживав майже 10 млн. т бензину та 3 млн. т дизельного пального.

Витрати палива автотранспортними засобами (АТЗ) можна значно зменшити, якщо урахувати досвід промислово розвинених країн світу. Аналіз ситуації показує, що найефективнішими у вирішенні проблеми енергозбереження на транспорті України є такі основні заходи:

1. Розробка та прийняття Урядом пакету законодавчих актів з метою стимулювання виробництва та імпорту економічних АТЗ та двигунів. Законодавчі акти мають стимулювати виробництво високоякісних моторних палив нафтопереробними підприємствами та повинні передбачати прогресивне зростання оподаткування автомобілів із збільшеними питомими об'ємами циліндрів двигунів. Разом з тим необхідно застосувати державне регулювання роздрібних цін на різні види моторних палив. Такий захід має стимулювати використання альтернативних видів екологічно чистих моторних палив - природного газу, шахтного метану тощо.

2. Впровадження системи контролю за дотриманням термінів та якістю сервісного обслуговування АТЗ.

3. Впровадження системи підвищення кваліфікації водіїв АТЗ, спрямованої на зменшення витрат палива при експлуатації рухомого складу автопарків. За досвідом промислово розвинених країн це дає змогу заощадити 10-20 % моторних палив.

4. Використання дизельних двигунів замість бензинових на автомобілях вантажністю понад 2 т зменшує витрати пального на 20 - 30 %.

5. Організація виробництва в Україні високооктанових бензинів з додаванням 10 - 12 % етилового спирту. Це еквівалентно збільшенню виробництва бензину на 10 - 12 %.

6. Широке використання природного газу як моторного палива для бензинових та дизельних двигунів дасть змогу щорічно заощаджувати 6 - 7 млн. т рідких моторних палив нафтового походження. Цей захід потребує організації виробництва на підприємствах України газопаливної апаратури та автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій гаражного типу.

7. Оптимізація та впровадження системи раціонального керування рухом громадського транспорту у великих містах дасть змогу заощаджувати майже 20 % витрат палива та електричної енергії.

Реалізація наведених вище заходів дасть змогу заощадити протягом 1996 - 2010 рр. понад 9 млн. т рідких моторних палив нафтового походження (табл. 4.13).

На залізничному транспорті програмою передбачаються заходи щодо переходу з тепловозної тяги на електричну та щодо заміни застарілих типів рухомого складу на сучасні типи. Це дасть змогу заощадити на 2010 р. понад 30 тис. т дизельного пального.

На морському транспорті програмою передбачається широке використання для головних двигунів та парових котлів морських суден водопаливних емульсій. Це дасть змогу заощадити майже 100 т дизельного пального.

Впровадження нових технологічних процесів у будівництво та ремонт автошляхів, що дасть змогу заощадити протягом 1996 - 2010 рр. понад 100 тис. т моторних палив.

За рахунок впровадження заходів з енергозбереження енергоємність галузі планується знизити по відношенню до 1990 року на рівні 2000 року на 8.37 %, до 2005 року - на 21 % і до 2010 року - на 33.2 %.

Таблиця 4.13. Економія паливно-енергетичних ресурсів у Міністерстві транспорту

N п/п 

Найменування енергозберігаючих заходів 

Одиниці виміру 

Замовник 

Розробник 

Міністерство (відомство), де впровад-
жуються заходи 

^ Обсяги впровадження, одиниці виміру
Витрати на впровадження, млн. грн. 

Витрати на науково-
дослідні та проектно-
конструк-
торські роботи, млн. грн. 

Джерело фінансування:
(1) - бюджет;
(2) - держфонд-
енерго-
збереження;
(3) - кошти підприємств;
(4) - інші джерела 

Економія енергетичних ресурсів, тис. т у. п., у тому числі:
(1) - млрд. м3 природного газу;
(2) - тис. т вугілля;
(3) - тис. т мазуту;
(4) - тис. Гкал
(5) - млн. кВт·год. 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 - 2005 

2006 - 2010 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 - 2005 

2006 - 2010 10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

1. 

Автомобільний транспорт 

1.1 

Розробка та впровадження нормативних заходів, спрямованих на зменшення витрат палива 

пакет законів тощо тис. т у. п. 

ДКНГП 

НАНУ та ін. 

Мінтранс та інші установи 

 

___
0,1 

___
0,2 

___
0,03 

 

 

 

 

1; 2 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. 

Організаційно-технічні заходи, в т.ч. удосконалення діагностування, контролю витрат палива. підвищення кваліфікації водіїв тощо 

Мінтранс 

НАНУ, НДІ-проект та ін. 

Мінтранс та інші установи 

___
41,58 

71
42,89 

338
44,04 

350
45,05 

368
9,98 

1524
217,64 

1498
217,64 

3,9 

1; 2; 3 

 

71 

338 

350 

368 

1524 

1498 

1.3. 

Модернізація автомобільного парку та використання альтернативних моторних палив 

тис. т у. п. 

Мінтранс 

Мін транс, Ін-т газу НАНУ та ін. 

Мінтранс та інші установи 

___
8,25 

17
61,45 

339
166,78 

381
214,7 

441
61,36 

2122
1463,5 

2082
1463,5 

0,32 

2; 3; 4 

 

17 

339 

381 

441 

2122 

2082 

2. 

Залізничний транспорт 

2.1. 

Переведення на електротягу 12 залізничних дільниць 

шт. 

Мінтранс 

Ін-ти галузі 

Мінтранс 

 

1
10 

1
100 

1
48 

1
79,36 

4
443 

1
120 

2,14 

1; 2 

 

0,02 0,25 

7,7 

22 

1,4 

2.2. 

Впровадження сучасного обладнання та рухомого складу 

шт. 

Мінтранс 

Ін-ти галузі 

Мінтранс 

7
18,9 

17
27,02 

27
27,94 

24
27,04 

5
5,86 

51
135,4 

50
135 

 

1; 2; 3 

 

0,02 

0,7 

0,14 

0,14 

3,7 

0,25 

2.3. 

Впровадження ефективних систем організації руху вагонопотоків, сортування тощо 

системи 

Мінтранс 

Ін-ти галузі 

Мінтранс 

 

 

 

2


 

1
25 

 

 

2; 3 

 

 

 

6,1 

 

47,6 

 

3. 

Морський транспорт 

3.1. 

Переведення дизельних двигунів та котлів на водопаливні емульсії 

шт. облад. 

ЧМП 

НДІ МФ 

ДДМРТУ 

 

4,5
0,09 

3,5
0,07 

3
0,06 

 

 

 

0,09  30 

26,6 

 

 

 

3.2. 

Розробка та впровадження автоматизованих систем моніторингу та керування енергопостачанням та енергозбереженням 

об'єкт 

підприємства ЧМП 

НДІ МФ 

ДДМРТУ 

 

5
0,09 

11
0,23 

8
0,18 

2
0,04 

11
0,02 

8
0,18 

0,15 

2; 3 

 

0,91 

6,4 

8,7 

10,2 

11,4 

8,3 

4. 

Будівництво, ремонт та утримання автомобільних шляхів 

4.1. 

Використання нових технологій та матеріалів у будівництві, ремонті та утриманні автошляхів 

підприємство 

Мінтранс 

Укравто-
дортехнол 

Укравтодор 

96
0,17 

89
0,18 

78
0,16 

80
0,17 

18
0,04 

98
0,21 

104
0,22 

0,14 

1; 2; 3 

 11,6 

24,2 

37,8 

33,6 

42,7 

 

Всього витрат, млн. грн. 

 

 

 

 

68,99 

142,22 

339,42 

340,24 

156,64 

2285 

1936,54 

Всього, тис. т у. п. 

 

 

100 

730 

795 

865 

3743 

3631 
4521353690059179.html
4521390275807633.html
4521533852377124.html
4521586439244174.html
4521688031507137.html